Στις 9 Σεπτεμβρίου η επιλογή προϊσταμένων στα διοικητικά δικαστήρια

0

Στις 9 του μηνός συνέρχεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης υπό τον πρόεδρό του και πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Γ. Παναγιωτόπουλο, για να επιλέξει τους προέδρους (προϊσταμένους) των τριμελών διοικήσεων στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και στα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Εισηγητής έχει οριστεί ο σύμβουλος Επικρατείας, Δημοσθένης Πετρούλιας.
Στις 16 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης για να εξετάσει τις αιτήσεις 24 διοικητικών δικαστών για εθελουσία έξοδο από το δικαστικό σώμα, βάσει του νόμου 3630/2008. Εισηγητής έχει οριστεί ο σύμβουλος Επικρατείας Ι. Γράβαρης.
Η εθελουσία έξοδος γίνεται είτε σε περιπτώσεις ανεπάρκειας των δικαστών ή για λόγους υγείας.
Εν τω μεταξύ, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης δεν έχει ακόμα ανακοινώσει την ημερομηνία συνεδρίασης όταν θα εξετάσει τις αιτήσεις δικαστών της Ποινικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης για εθελουσία έξοδο. Ωστόσο, οι αιτήσεις εθελουσίας εξόδου στον Άρειο Πάγο έχουν ξεπεράσει τις εκατό.

Σχόλια