Στις Επιτροπές της Βουλής το σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Κανονισμού 1141/2014

0

Σε κοινή συνεδρίαση συνέρχονται σήμερα (21/2) η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης  και η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Εσωτερικών «Συμπληρωματικά Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (4η συνεδρίαση – β΄ανάγνωση). 

Εισηγητές έχουν οριστεί οι κ.κ. Γεώργιος Τσόγκας (συμπολίτευση) και Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης (αντιπολίτευση).
 

Σχόλια