Στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου το μόνιμο προσωπικό ΔΥΠΕ

0

Διάταξη με την οποία προβλέπεται ρητά ότι το μόνιμο προσωπικό των ΔΥΠΕ (Διοικήσεων Υγειονομικής Περιφέρειας) και των Νοσοκομείων θα υπαχθεί στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, θα περιλαμβάνεται στο προσεχές συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών Πέτρος Δούκας.

Το μόνιμο προσωπικό των ΔΥΠΕ και των Νοσοκομείων θα υπαχθεί στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ανεξάρτητα από το αν υπέβαλαν ή όχι την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3408/05.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στο μόνιμο προσωπικό που υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του Ν.3329/2005 στα ΔΥΠΕ, τα Νοσοκομεία και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, να διατηρήσει το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε επιλέξει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3234/2004.

Σε ό,τι αφορά τις αποδοχές του προσωπικού, θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται οι κρατήσεις που πραγματοποιούνταν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 3329/2005.

Σχόλια