Στο Αυτόφωρο για τις διαφημιστικές πινακίδες

0

Την εγκύκλιο του αντεισαγγελέα του ΑΠ Νικ. Μαύρου, του 2009, για τις διαφημιστικές πινακίδες, διαβίβασε στις εισαγγελίες Εφετών της χώρας, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ι. Τέντες. Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικ. Μαύρος στην υπ΄ αριθμ. 9/2009 εγκύκλιο, αναφέρει ότι η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στους δρόμους χωρίς την προβλεπόμενη άδεια είναι διαρκές έγκλημα, και διευκρινίζει ότι, ως εκ τούτου, είναι δυνατή η σύλληψη και η παραπομπή των υπευθύνων στο Αυτόφωρο όχι μόνο τη στιγμή της τοποθέτησης, αλλά και οποτεδήποτε διαπιστωθεί η τοποθέτηση. Ειδικότερα, στην εγκύκλιο επισημαίνεται πως “η τοποθέτηση πινακίδων – επιγραφών στο οδικό δίκτυο της χώρας και η υπό τούτων εν γένει διαφήμιση αγαθών ή υπηρεσιών κατά παράβαση των οικείων διατάξεων που προβλέπουν τις προϋποθέσεις του επιτρεπτού της τοποθέτησης τους, αποτελεί διαρκές έγκλημα και τούτο διότι κατά παράβαση των διατάξεων αυτών τοποθέτηση των πινακίδων – επιγραφών, πραγματώνει την αντικειμενική υπόσταση του δια των διατάξεων αυτών προβλεπομένου αδικήματος όχι μόνο με την εφάπαξ τέλεσή του, αλλά και με την παραπέρα διατήρηση της παράνομης κατάστασης που δημιουργείται δι΄ αυτού και διαρκεί μέχρις ότου αρθεί η κατάσταση αυτή, η οποία προσβάλλει το έννομο αγαθό της ασφάλειας των στο πιο πάνω οδικό δίκτυο της χώρας κινουμένων οδηγών και πεζών πολιτών…Εφόσον λοιπόν διαρκεί η τέλεση του διαρκούς αυτού εγκλήματος είναι τούτο αυτόφωρο και είναι επιτρεπτή η σύλληψη και παραπομπή των υπαιτίων ενώπιον του καθ΄ ύλη και κατά τόπον αρμοδίου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας”.
Η κίνηση αυτή έρχεται μετά το αίτημα του υπουργού Δικαιοσύνης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση του θέματος της ανεξέλεγκτης ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων.

Σχόλια