Στο ΔΕΕ η εκτροπή του Αχελώου

0

Ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητηθεί το ζήτημα της εκτροπής του Αχελώου ποταμού. Η υπόθεση θα εισαχθεί στο ΔΕΕ με τον αριθμό C-43/01, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας. Ήδη έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προδικαστικά ερωτήματα που υπέβαλλε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της νομιμότητας της εκτροπής και της συμβατότητας των άρθρων 9 και 13 του Ν. 3481/2006 προς τις οδηγίες 2000/60/ΕΚ, 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ, 2001/42/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ.
Το ΣτΕ υπέβαλε τα σχετικά προδικαστικά ερωτήματα κατά την εκδίκαση αίτησης ακύρωσης που είχε κατατεθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, τους δήμους Μεσολογγίου, Αγρινίου, Οινιαδών, Ινάχου, Αιτωλικού, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου, την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Αιτωλική Εταιρία Προστασίας Τοπίου και Περιβάλλοντος», την Αστική Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία για την προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, το σωματείο «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία» και την WWF Ελλάς.

Σχόλια