Στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η εκτροπή του Αχελώου

0

Η υπόθεση της εκτροπής του Αχελώου στον θεσσαλικό κάμπο οδηγείται στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) σύμφωνα με εισήγηση που πρόκειται να γίνει ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η σύμβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ζητεί να σταλεί προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ, προκειμένου να αποφανθεί εάν ο νόμος Σουφλιά (3481/2006) που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για τη συνέχιση των έργων παραβιάζει τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας (200/60/ΕΚ) για την αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων.

Η Αικατερινή Σακελλαροπούλου αφήνει σαφείς αιχμές εις βάρος της κυβέρνησης για την ψήφιση του επίμαχου νόμου, ο οποίος προσφέρει νομοθετικό μανδύα σε υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την εκτροπή του Αχελώου ώστε να μην μπορεί να ελεγχθεί η νομιμότητά τους από το δικαστήριο.

Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, το δικαστήριο δεν μπορεί να αποφαίνεται απευθείας για μια νομοθετική ρύθμιση, παρά μόνο να ελέγχει τις διοικητικές πράξεις που εκδίδονται βάσει νομοθετικής διάταξης.

Επικουρικώς, η εισηγήτρια ζητεί να σταλεί και δεύτερο ερώτημα στο ΔΕΚ για το εάν είναι συμβατή με την αποτελεσματική δικαστική προστασία που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο για το περιβάλλον η προστασία που παρέχει το ελληνικό Σύνταγμα.

Σχόλια