Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών η υπόθεση της έκτακτης εισφοράς

0

Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών συζητήθηκε, την Τετάρτη, η έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για το θέμα της έκτακτης εισφοράς. Πρωτοδίκως, η εισφορά για το οικονομικό έτος 2008 είχε κριθεί αντισυνταγματική.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, το Δημόσιο υποστήριξε ότι “ουδεμία αντισυνταγματικότητα συνέτρεξε λόγω δήθεν ανεπιτρέπτου αναδρομικής φορολογίας” και, επιπλέον ότι “νομίμως ο νομοθέτης έλαβε υπόψη του τη φοροδοτική ικανότητα της χρήσεως 2007, αφού κατά τον κρίσιμο χρόνο επιβολής της έκτακτης φορολογίας, τα στοιχεία αυτά ήταν τα εγγύτερα ως προς την επιβολή”.
Η απόφαση του Εφετείου αναμένεται να εκδοθεί λίγο πριν το καλοκαίρι και θεωρείται πρόκριμα για την τελική κρίση του ΣτΕ, αν η υπόθεση φτάσει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Σχόλια