Στο ΕΔΑΔ ο Σύλλογος Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου για αποκατάσταση της ζημίας από το PSI του 2012

0

Άμεση προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δρομολογεί ο Σύλλογος Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου, στέλνοντας ανοιχτή πρόσκληση πως κάθε ομολογιούχο να συνδράμει στην προσπάθεια του, με στόχο την αποκατάσταση της αδικίας και τη διεκδίκηση των αποταμιεύσεών τους.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρεται ότι ο Σύλλογος συστάθηκε όταν “τον Μάρτιο του 2010 η Ελληνική Κυβέρνηση με υπουργό Οικονομικών τον κ. Βενιζέλο αποφάσισε να δημεύσει τις οικονομίες 15.000 οικογενειών. Άμεσα αποφασίστηκε η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το Σύλλογο, με αίτημα να κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος του PSI+ ως προς τα φυσικά πρόσωπα.“

Ακόμα, στην επιστολή γίνεται σκληρή κριτική στην απόφαση του ΣτΕ η οποία δεν ενέκρινε το αίτημα του Συλλόγου για εξαίρεση των φυσικών προσώπων από το νόμο, αναφέροντας ότι ξεπεράστηκε κάθε λογική ισονομίας και δικαίου. Μετά από την απόφαση αυτή, όσοι είχαν προσφύγει στο ΣτΕ και όχι μόνο, μπορούν να προσφύγουν στο ΕΔΑΔ και ο Σύλλογος δίνει αυτήν τη δυνατότητα σε κάθε ομολογιούχο.

Ωστόσο, ο Σύλλογος καθιστά σαφές πως η οποιαδήποτε δικαίωση στο ΕΔΑΔ, αυτών που θα προσφύγουν, δε σημαίνει και ταυτόχρονη δικαίωση όλων των ομολογιούχων, αφού το ΕΔΑΔ επιδικάζει ατομικές αποζημιώσεις, που δεν υποχρεώνουν το Ελληνικό κράτος να τις αποδώσει και σε αυτούς που δεν προσέφυγαν στο ΕΔΑΔ.
 
Οι ομολογιούχοι λοιπόν που επιθυμούν να συμμετέχουν με τον Σύλλογο στην διεκδίκηση των οικονομιών τους στο ΕΔΑΔ,
– είτε είναι παλιά μέλη είτε είναι νέα,
– είτε είχαν προσφύγει στο ΣτΕ είτε όχι,θα πρέπει:
 
1. Να είναι μέλη του Συλλόγου και να είναι ταμειακά ενήμεροι για το 2013, δηλαδή να έχουν καταβάλλει τη συνδρομή στο Σύλλογο για το 2013.

2. Να υπογράψουν και αποστείλουν το ειδικό έντυπο εξουσιοδότησης που, μέσω του Συλλόγου, θα σταλεί στο ΕΔΑΔ. Επισημαίνεται ότι η αρχική εξουσιοδότηση που αφορούσε το ΣτΕ δεν ισχύει για το ΕΔΑΔ. Το έντυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και ταχυδρομικά, αλλά και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Δεν απαιτείται επικύρωση γνήσιου υπογραφής.

3. Οι συνδικαιούχοι θα πρέπει να υπογράψουν ανεξάρτητο έντυπο εξουσιοδότησης και δεν απαιτείται ανεξάρτητη συνδρομή στο Σύλλογο.

4. Μαζί με το ειδικό έντυπο εξουσιοδότησης θα πρέπει να αποσταλεί σημείωμα που θα αναγράφονται τα στοιχεία των ομολόγων, δηλαδή ISIN, ποσό και ημερομηνία λήξης του ομολόγου.

Καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Ιουλίου 2014

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ του συλλόγου 211-8001774

http://www.fpoed.gr/