Στο Ελεγκτικό Συνέδριο τέσσερις αποφάσεις του Επιμελητηρίου Πιερίας

0

Στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέπεμψε ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.Ρόβλιας τέσσερις αποφάσεις του Επιμελητηρίου Πιερίας σχετικά με την κάλυψη πληρωμής δαπανών για κατάληψη των διοδίων. Η πρώτη απόφαση αφορά στην πληρωμή ποσού 1.734,30 ευρώ για την εκτύπωση διάφορων εντύπων και πανό για την κατάληψη των διοδίων, η δεύτερη αφορά στην πληρωμή ποσού 132,99 ευρώ για γεύμα 8 ατόμων την ημέρα της κατάληψης των διοδίων, η τρίτη αφορά πληρωμή ποσού 1.131,60 ευρώ για διανομή φυλλαδίων για την κατάληψη των διοδίων και η τέταρτη αφορά πληρωμή ποσού 98,15 ευρώ για την προμήθεια γιλέκων ασφαλείας για την κατάληψη των διοδίων.

Σχόλια