Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

0

Επισήμως ανακοινώθηκε χθες η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσφύγει ενώπιον του Ευρωδικαστηρίου κατά της χώρας μας, με αίτημα την εξίσωση των διαφορετικών σήμερα ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο.

Η Κομισιόν , βασιζόμενη σε νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση Beune) του 1993, υποστηρίζει ότι η σύνταξη του δημόσιου υπάλληλου θεωρείται αμοιβή και εμπίπτει στο άρθρο 141 της συνθήκης, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Αντίθετα η Ελλάδα, καθ’ όλη της διάρκεια της προδικαστικής διαδικασίας, υποστήριξε ότι το όλο θέμα δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 141, αλλά ακόμη κι αν ενέπιπτε, θα αποτελούσε θετική διάκριση υπέρ των γυναικών που επιτρέπεται από την κοινοτική νομοθεσία, ενώ τόνισε ότι μια πρόωρη εξίσωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα νομικής φύσης λόγου του κεκτημένου που υπάρχει, αλλά και του αναδρομικού χαρακτήρα.

Ωστόσο η Επιτροπή απέρριψε συλλήβδην την ελληνική επιχειρηματολογία και οδηγεί τη χώρα μας στο Ευρωδικαστήριο σε μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα, αφού η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί μετά από περίπου δύο χρόνια.

Σχόλια