Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για τον «βασικό μέτοχο»

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε τελικά στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εναντίον της χώρας μας για το θέμα του «βασικού μετόχου» και συγκεκριμένα για το θέμα της συμβατότητα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 24014/2005 περί των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου 3310/2005 (περί “”βασικού μετόχου””), όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3414/2005.

Είχε προηγηθεί η αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις 18.10.2006 και αιτιολογημένης γνώμης στις 15.12.2006 προς την ελληνική κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση, με τον τρόπο με τον οποίο είναι διατυπωμένη, αφενός εισάγει επιπλέον λόγους αποκλεισμού από τις διαδικασίες για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα, αντίθετους με τις κοινοτικές οδηγίες, και αφετέρου καθιστά δυσχερέστερη, ή τουλάχιστον, λιγότερο ελκυστική την άσκηση των περισσότερων από τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Ως εκ τούτου, επισημαίνει η Κομισιόν, η εν λόγω απόφαση αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο, ενώ η επισήμανε ότι η ελληνική απάντηση, που δόθηκε στις 29.1.2006 (με τη μορφή νέου σχεδίου αποφάσεως) δεν κρίθηκε ικανοποιητική.