Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

0

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μεταφέρεται το Σεπτέμβριο η διαφορά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την άρνηση της Ελλάδας να αναγνωρίσει τα πτυχία των ιδιωτικών Κολλεγίων-Πανεπιστημίων.

H Επιτροπή υποστηρίζει,ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις κοινοτικές Οδηγίες επειδή δεν αναγνωρίζει τα διπλώματα που χορηγήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους-μέλους, στο πλαίσιο σπουδών βάσει συμφωνιών δικαιόχρησης.(franchise)
Όπως αναφέρεται στα “”Νέα””, η προθεσμία υποβολής υπομνήματος αντίκρουσης από την Ελλάδα παρατάθηκε κατόπιν αιτήματός της για τις 22 Σεπτεμβρίου.
Τέλος, η υπουργός Παιδείας επαναλαμβάνει ότι το Σύνταγμα απαγορεύει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Σχόλια