Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για τη ΔΕΗ

0

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Κομισιόν η Ελλάδα, για την υπόθεση του λογιστικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, μετά την αιτιολογημένη γνώμη που είχε απευθύνει για το ίδιο θέμα η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή πριν από λίγους μήνες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔEH, τόσο η ίδια όσο και οι ελληνικές αρχές είχαν επανειλημμένα υποστηρίξει, χωρίς αυτό να γίνει δεκτό από την ΕΕ, ότι η λιγνιτική δραστηριότητα αποτελεί μία φάση στη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ότι από την Οδηγία δεν συνάγεται υποχρέωση δημοσίευσης χωριστών λογιστικών καταστάσεων για τις επιμέρους δραστηριότητες της Επιχείρησης και κατά συνέπεια ούτε για τη λιγνιτική. Επιπλέον, η ΔΕΗ δηλώνει ότι τηρούσε διαχωρισμένα λογιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα εξόρυξης του λιγνίτη στο εσωτερικό λογιστικό της σύστημα και τα σχετικά στοιχεία είχαν χορηγηθεί στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τον Ιούλιο του 2003.

O λογιστικός διαχωρισμός των επιμέρους δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού της EE επιβάλλεται από την Οδηγία 1996/92 προκειμένου να αποφεύγονται οι σταυροειδείς επιδοτήσεις, οι διακρίσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Σχόλια