Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για την Οδηγία περί ασφάλειας των ναυτιλιακών μεταφορών

0

Την απόφαση να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά οκτώ κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για τη μη συμμόρφωση τους με Οδηγία του 2002 για την ασφάλεια των ναυτιλιακών μεταφορών, έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει κατά των οκτώ κρατών-μελών επειδή δεν εφάρμοσαν την εν λόγω Οδηγία μέχρι την 5η Φεβρουαρίου 2004, οπότε και έληγε η σχετική προθεσμία.

Σύμφωνα με την Οδηγία, τα κράτη-μέλη υποχρεώνονται να ενημερώνουν τις λιμενικές αρχές σχετικά με πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, καθώς επίσης και να σχεδιάσουν πλάνα για τη φιλοξενία πλοίων που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου εντός των χωρικών τους υδάτων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, στόχος της Οδηγίας είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των ναυτιλιακών μεταφορών και η πρόληψη της ρύπανσης που προκαλείται από πλοία, μέσα από τη βελτίωση της αντίδρασης των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών σε περιστατικά, ατυχήματα και δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις στη θάλασσα.

Σχόλια