Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για τις προμήθειες των νοσοκομείων

0

Να προσφύγει κατά της Ελλάδα για το θέμα των νοσοκομειακών προμηθειών αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν καταλογίζει στην Αθήνα ότι δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί προς απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου του 2009, βάσει της οποίας όφειλε να εναρμονίσει το εθνικό δίκαιο προς το κοινοτικό αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Η Επιτροπή ζητεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επιβληθεί στην Ελλάδα ημερήσιο πρόστιμο ύψους 7.173,6 ευρώ, έως την ημέρα της πλήρους συμμόρφωσης της χώρας προς τις κοινοτικές επιταγές. Επιπλέον, ζητείται από το Δικαστήριο να υποβληθεί και δεύτερο πρόστιμο, ύψους 43.724,8 ευρώ.
Τα κρατικά νοσοκομεία της Ελλάδας κατηγορούνται ότι επί σειρά ετών και συγκεκριμένα, από το 2003, απορρίπτουν τις προσφορές προμηθευτών, παρά το γεγονός ότι τα προσφερόμενα υλικά φέρουν την ειδική σήμανση «CE», που αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια των προϊόντων.

Σχόλια