Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το θέμα των αδειών φορτηγών Δ.Χ.

0

Αντιμέτωπη με την ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη αναμένεται να βρεθεί η Ελλάδα, λόγω της επιβολής περιορισμών στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων δημοσίας χρήσεως και ιδιωτικών βυτιοφόρων, που κρίνεται ότι παραβιάζει, μεταξύ άλλων, το άρθρο 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ. Την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητεί η Κομισιόν, προκειμένου να αναγνωριστεί η παραβίαση της οικείας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να υποχρεωθεί σε αλλαγή στάσης η χώρα.;

Σχόλια