Στο ΦΕΚ 95/Α ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας των προς κατάσχεση ακινήτων

0

 

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α/95-2016) το Προεδρικό Διάταγμα υπ.αρ. 59 σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ο “Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας του”.

 

Σχόλια