Στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση για την λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του έτους

0

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1859/08-07-2014), δημοσιεύθηκε η απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γεράσιμου Γιακουμάτου για το πιλοτική – για ένα έτος – λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές του έτους, σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Άρθρο 1
Οι τρεις (3) τουριστικές περιοχές της χώρας, όπου επιτρέπεται πιλοτικά για ένα (1) έτος η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις υπόλοιπες Κυριακές, πέραν των αναφερομένων στην παρ. 1 του αρθρ. 16 του Ν. 4177/2013 είναι:

1. Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα:
(α) Ιστορικό κέντρο Δήμου Αθηναίων, όπως αυτό προσδιορίζεται και οριοθετείται από το Π.Δ. 21.9/13.10.1979 (ΦΕΚ Δ΄ 567) όπως ισχύει.
(β) Δήμος Ραφήνας−Πικερμίου.

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα:
(α) Ιστορικό κέντρο Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αυτό προσδιορίζεται και οριοθετείται από την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3046/51009/14.10.1994 (ΦΕΚ Β΄ 833).
(β) Περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής

3. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα:
(α) Δήμος Ρόδου
(β) Δήμος Κω
(γ) Δήμος Σύρου−Ερμούπολης
(δ) Δήμος Μυκόνου
(ε) Δήμος Θήρας

Άρθρο 2
Ορίζεται ως φορέας παρακολούθησης της δράσης για την εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων, τόσο κατά την εφαρμογή της πιλοτικής περιόδου του ενός έτους, όσο και αμέσως μετά την λήξη εφαρμογής του μέτρου, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Άρθρο 3
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος διαβουλεύεται με τοπικούς φορείς των καθορισμένων περιοχών εφαρμογής του μέτρου και με εκπροσώπους συλλογικών φορέων (όπως ΚΕΔΕ, ΕΝ.Π.Ε, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΣΕΛΠΕ και Εμπορικούς Συλλόγους) και υποβάλλει σχετικά πορίσματα περιοδικά και οριστικές προτάσεις με τη λήξη της πιλοτικής εφαρμογής στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

 

 

ΦΕΚ B 1859/2014