Στο ΦΕΚ το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4387/2016)

0

 

Στη φάση της εφαρμογής του νέου φορολογικού και ασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου εισήλθαμε από εχθές, μετά τη δημοσίευσή σχετικών διατάξεων του Ν.4387/2016 στο ΦΕΚ  (Α) 85/12-5-2016.  

Ειδικότερα, από τα μέτρα τα οποία θα τεθούν σε άμεση εφαρμογή είναι: (α) η αύξηση της η αύξηση της παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους, (β) η περικοπή των επικουρικών συντάξεων και του ΕΚΑΣ και (γ) ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ.

Οι διατάξεις που κυρίως αφορούν στην ασφάλιση των ελευθέρων επαγγελματιών είναι αυτές των άρθρων: 39, 41, 43, 54, 55, 56, 60, 98, 107, 108, 109, 112 και 122.

Παράλληλα, ενεργοποιείται και η διάταξη που αφορά στην ανάκτηση των πινακίδων των οχημάτων, μέσω της τμηματικής πληρωμής των τελών κυκλοφορίας τους.   

Ειδικότερα για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων προβλέπονται τα εξής:
 
— για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα, ετησίων τελών κυκλοφορίας,

— για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,

— για την άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31.12.2016, πλέον τα δύο δωδέκατα (2/12) των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

 

Σχόλια