Στο ΦΕΚ το νομοσχέδιο για τη ΝΕΡΙΤ

0

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 169/2013) ο νόμος που ορίζει τα σχετικά με τη σύσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του νομικού προσώπου της νέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης (ΝΕΡΙΤ).
Πρόκειται για τη σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με μορφή ανώνυμης εταιρείας, για την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, καθώς και για τη διαδικτυακή δραστηριότητα τους, ανεξάρτητου κατά τη λειτουργία του, από το κράτος και άλλους φορείς δημόσιας και πολιτικής εξουσίας.
Οι εκπομπές της ΝΕΡΙΤ θα διέπονται από την ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία, ενώ το στρατηγικό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε, θα καταρτίζει με εισήγηση του ΔΣ, το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ), επταμελές όργανο, με εξαετή θητεία.