Στο ΦΕΚ το προεδρικό διάταγμα για τις χρήσεις γης

0

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 59

Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής

 

Σχόλια