Στο φως η έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

0

Δημοσιοποιήθηκε από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η έκθεση για τις συνθήκες κράτησης σε αστυνομικά τμήματα και χώρους κράτησης όλης της χώρας. Στο κείμενο γίνεται καταγραφή των σημαντικότερων υποθέσεων αστυνομικής βίας και άσχημων συνθηκών κράτησης ημεδαπών και αλλοδαπών, για τις οποίες έχει καταδικασθεί η χώρα την τελευταία 10ετία από το ΕΔΑΔ. Πρόκειται για περισσότερες από δέκα υποθέσεις, εκ των οποίων η εκδίκαση των τεσσάρων εκκρεμεί.
Στην έκθεση που κοινοποιήθηκε από την Επιτροπή, παρατίθενται τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων των τελευταίων τριών ετών, οι εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, της οργάνωσης Human Rights Watch αλλά και του Συνηγόρου του Πολίτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, φαίνεται ότι ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί σε σειρά θεμάτων που εμπίπτουν στον υπό εξέταση τομέα. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι αρκεί η λήψη απλών μέτρων για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στη λήψη τους. Μεταξύ των επισημάνσεων της Επιτροπής συγκαταλέγεται η ανάγκη ουσιαστικής βελτίωσης των υποδομών στα αστυνομικά κρατητήρια και σε χώρους κράτησης αλλοδαπών, στις οποίες τονίζεται ότι οι συνθήκες κράτησης είναι ζοφερές.
Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στη συνήθη πρακτική της μακρόχρονης παραμονής κρατουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια ελλείψει χώρου στα σωφρονιστικά καταστήματα.
Με σκληρή γλώσσα γίνονται αναφορές, στο πλαίσιο της έκθεσης, στους χώρους κράτησης αλλοδαπών, οι οποίοι σημειώνεται ότι «βρίσκονται σε κατάσταση που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν επιδέχονται βελτίωσης».
Επιπλέον, η Ελλάδα καλείται να συμμορφωθεί προς τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των Βασανιστηρίων, προκειμένου να αποσυμφορηθούν και οι υπάρχουσες φυλακές, καθώς «η αντιμετώπιση του προβλήματος υπερπληθυσμού δεν πρέπει να περιορίζεται στην κατασκευή νέων φυλακών». Ειδικότερα, ως προς το ζήτημα των αλλοδαπών, συστήνεται η μείωση του χρόνου κράτησης από 18 μήνες σε τρεις, ενώ επανέρχεται το θέμα της θεσμοθέτησης δίκαιης και ταχείας διαδικασίας ασύλου μέσω της δημιουργίας αυτόνομης Υπηρεσίας Ασύλου. Ειδική μνεία γίνεται και στην ανάγκη άμεσης δημιουργίας Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και Ειδικών Χώρων Παραμονής Αλλοδαπών.
Στο τμήμα της έκθεσης που αφορά στην αστυνομική βία που «παραμένει ατιμώρητη» προτείνεται σωστή εκπαίδευση των οργάνων της τάξης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε ανακριτικές μεθόδους, προς αποφυγή περιπτώσεων κακομεταχείρισης κρατουμένων, μηδενική ανοχή της πολιτείας έναντι τέτοιων πρακτικών και τέλος σειρά αλλαγών του Πειθαρχικού Δικαίου Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχόλια