Στο μικροσκόπιο τα περιβαλλοντικά της Ελλάδας

0

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ θα εξετάσουν μια σειρά περιβαλλοντικών ζητημάτων που αφορούν την Ελλάδα, όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων, οι ΧΥΤΑ, η εκτροπή του Αχελώου και η ρύπανση στην Κορώνεια.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας η Ελλάδα κινδυνεύει με παραπομπή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και με εκ νέου επιβολή προστίμων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα, κλιμάκιο επιστημόνων και ειδικών της Κομισιόν θα βρίσκεται από σήμερα στην Ελλάδα για σειρά συναντήσεων με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στην κορυφή της λίστας των φακέλων που θα εξεταστούν από το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων βρίσκεται η ενσωμάτωση και η εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου (2000/60) για την ορθολογική διαχείριση, την ποιότητα και τα μέτρα προστασίας των υδάτινων πόρων.

Επίσης θα ζητηθούν στοιχεία για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την πάταξη του φαινομένου των ανεξέλεγκτων χωματερών. Το θέμα των ΧΥΤΑ πρέπει να έχει κλείσει μέχρι το τέλος του έτους με την παύση λειτουργίας όλων των παράνομων χωματερών.

Η εκτροπή του Αχελώου αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συλλογής στοιχείων, ενώ έρευνα πρόκειται να ξεκινήσει και για την υπόθεση της ρύπανσης στον Ασωπό, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Ευβοϊκού Κόλπου.

Τελευταίο ζήτημα που αναμένεται να απασχολήσει το κλιμάκιο των ερευνητών είναι η υπόθεση της ρύπανσης στη λίμνη Κορώνεια με επίκεντρο τους αργούς ρυθμούς απορρόφησης των προβλεπομένων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σχόλια