Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν οι ενισχύσεις στα δημητριακά

0

Έρευνα σε βάρος της Ελλάδας για ενισχύσεις στον τομέα των δημητριακών ξεκίνησε η Κομισιόν, αναφορικά με δάνειο ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκε στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών το 2008 με κρατική εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου. Η Επιτροπή διατυπώνει αμφιβολίες αναφορικά με το κατά πόσο συμβαδίζει με τους κοινοτικούς κανονισμούς η ενίσχυση στις συγκεκριμένες Ενώσεις, που ουσιαστικά είχαν τελικούς αποδέκτες τους αγρότες.
Η Κομισιόν διενεργεί τη σχετική έρευνα κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε στις αρχές του 2009, αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις σε παραγωγούς δημητριακών και σε συνεταιρισμούς που συγκεντρώνουν δημητριακά.
Ειδικότερα, κατά την έρευνα θα εξεταστεί κατά πόσον το συγκεκριμένο καθεστώς ενισχύσεων συνάδει προς το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για το θέμα του ανταγωνισμού.

Σχόλια