Στο ΝΣΚ το ζήτημα αγοραπωλησίας του Σκορπιού

0

Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους παρέπεμψε το Υπουργείο Οικονομικών το ζήτημα της αγοραπωλησίας κι αξιοποίησης του Σκορπιού προς διασφάλιση της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα,το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή Γ. Μιχελάκη, το θέμα της πώλησης του Σκορπιού «έχει τεθεί υπ’ όψιν του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο υφίσταται ζήτημα προστασίας δημοσίου συμφέροντος και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος υπεράσπισής του».

Υπενθυμίζεται ότι οι αμφιβολίες σχετικά με τη διαχείριση του ζητήματος αγοραπωλησίας του Σκορπιού έχουν ανακύψει λόγω του κειμένου της διαθήκης του Αριστοτέλη Ωνάση, σύμφωνα με το οποίο ο εκλιπών επιθυμούσε να παραμείνει ο Σκορπιός στους κληρονόμους του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα μπορούν να καλύπτουν τα έξοδα συντήρησης του νησιού. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των εξόδων συντηρήσεως από την πλευρά των κληρονόμων του, ορίζει ρητά ως μοναδική εναλλακτική λύση τη δωρεά είτε στην Ολυμπιακή Αεροπορία είτε στο Ελληνικό Δημόσιο, περιγράφοντας με ακρίβεια τον τρόπο χρήσης της νήσου για κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα κατά το αρ.9 της διαθήκης Ωνάση, στο οποίο γίνεται μνεία στην ερώτηση που απευθύνθηκε στο υπουργείο Οικονομικών , ορίζεται ότι : «Ως προς τα νησίδας Σκορπιόν και Σπάρτη και τα επ’ αυτών κτίσματα εάν η θυγάτηρ μου και η σύζυγός μου το επιθυμούν δύνανται να τας διατηρήσουν προς ιδίαν αυτών χρήσιν εάν και εφόσον θα ηδύναντο να καλύπτουν εξ ιδίων αυτών χρημάτων τα ετήσια έξοδα συντηρήσεως αυτών ανερχόμενα εις το ποσόν των 100.000 δολαρίων περίπου. Άλλως ορίζω όπως δωρηθούν αύται εις την Ολυμπιακήν Αεροπορίαν προς χρήσιν των υπαλλήλων αυτής ως θερέτρου και ιδίως παιδικών κατασκηνώσεων υπό την επωνυμία «Δωρεά Αλέξανδρου Ωνάση».

Σχόλια