Στο σκαμνί η Ελλάδα για μη μεταφορά περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ

0

Αντιμέτωπη με την ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη θα βρεθεί η Ελλάδα, μαζί με ακόμη έξι κράτη μέλη της ΕΕ, κατόπιν παραπομπής της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την Κομισιόν, εξ αιτίας της μη μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία, περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης. Εκτός της Ελλάδας, στο δικαστήριο παραπέμπονται και το Βέλγιο, η Κύπρος, η Φινλανδία, η Γαλλία και το Λουξεμβούργο για μη πλήρη ενσωμάτωση νομοθεσίας που διέπει την υποδομή χωρικών πληροφοριών. “”Η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ αποβλέπει στην προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος της ΕΕ. Καλώ τα κράτη μέλη που δεν έχουν ήδη προχωρήσει στα κατάλληλα βήματα να ενσωματώσουν το συντομότερο δυνατό τις επίμαχες νομοθετικές πράξεις στις οικείες νομοθεσίες””, δήλωσε σχετικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος Janez Potočnik.
Πρόκειται για την οδηγία 2007/2 ΕΚ περί δημιουργίας υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με την οποία θα επιτευχθεί η διευκόλυνση χρήσης χωρικών δεδομένων που σχετίζονται με το περιβάλλον. Στην οδηγία προβλέπεται ότι τα εν λόγω δεδομένα πρέπει να γίνονται κοινό κτήμα των δημοσίων αρχών, προκειμένου να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους για όλα τα σχετικά με το περιβάλλον καθήκοντά τους. Στα χωρικά δεδομένα εντάσσονται από απλές χαρτογραφικές πληροφορίες, όπως δίκτυα μεταφορών και διοικητικές μονάδες, μέχρι καίριες περιβαλλοντικές πληροφορίες όπως οι εκπομπές, η ποιότητα του περιβάλλοντος και η θέση προστατευόμενων τοποθεσιών.

Σχόλια