Στο ΣτΕ δικηγόρος για την επιβολή ΦΠΑ

0

Την ακύρωση της επιβολής ΦΠΑ 23% στις αμοιβές των δικηγόρων ως αντισυνταγματικής και παράνομης ζητεί, με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο δικηγόρος Π. Γιαννόπουλος. Ο προσφεύγων επισημαίνει ότι η επιβολή Φ.Π.Α στις δικηγορικές αμοιβές πλήττει το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας. Ειδικότερα, ο κ. Γιαννόπουλος τονίζει ότι, με την επιβολή ΦΠΑ, η προσφυγή στην Δικαιοσύνη καθίσταται πλέον οικονομικά συμφέρουσα μόνο για τους οικονομικά εύρωστους και “σχεδόν απαγορευτική για τους οικονομικά αδυνάτους”.
Επιπλέον, ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι τόσο η σχετική από 24.6.2010 εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, όσο και οι διατάξεις του Ν. 3842/2010 με τις οποίες οι δικηγόροι υπάγονται στο καθεστώς ΦΠΑ, είναι αντισυνταγματικές και παράνομες.
Παράλληλα, ο κ. Γιαννόπουλος τονίζει ότι με την επιβολή ΦΠΑ καταστρατηγείται η συνταγματικά προστατευόμενη ισότητα των πολιτών, καθώς επιβάλλεται ΦΠΑ στους ελεύθερους – μάχιμους δικηγόρους, ενώ στους έμμισθους (σε όσους, δηλαδή, εργάζονται με πάγια αντιμισθία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ο.Τ.Α., Τράπεζες, κ.λπ.), δεν επιβάλλεται παρά το γεγονός ότι παρέχουν το ίδιο έργο.

Σχόλια