Στο ΣτΕ δύο διατάγματα για την Ελληνική Αγροφυλακή

0

Στο Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Χ. Μαρκογιαννάκη δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν την Ελληνική Αγροφυλακή.
Με το πρώτο διάταγμα καθορίζεται η διαδικασία μονιμοποίησης και απόλυσης των Αγροφυλάκων και με το δεύτερο προβλέπεται η ιεραρχία, η εξέλιξη, η αξιολόγηση προσόντων και τα ατομικά βιβλιάρια του αγρονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής.
Όπως προβλέπουν τα Π Δ, οι Αγροφύλακες μετά την ευδόκιμή αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αγροφυλάκων, θα υπηρετούν δύο χρόνια σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής.
Μετά τα δύο χρόνια, στα οποία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος φοίτησης στην Σχολή Αγροφυλάκων, κρίνονται για τη μονιμοποίηση ή την απόλυσή τους.
Για την μονιμοποίηση ή την απόλυσή τους θα αποφασίζει το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων, το οποίο θα συγκροτείται από έναν Αγρονομικό Διευθυντή, ως πρόεδρο και δύο Αγρονομικούς Υποδιευθυντές ή Αγρονόμους.
Όσοι υποψήφιοι Αγρονόμοι «κοπούν» από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης, έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο Δευτεροβάθμιο, το οποίο απαρτίζεται από τον βοηθό Αρχηγού και δύο αγρονομικούς Διευθυντές ή Υποδιευθυντές.
Παράλληλα, καθορίζονται οι βαθμοί του αγρονομικού προσωπικού που έχουν ως εξής: Αρχηγός, Αγρονομικός Διευθυντής, Αγρονομικός Υποδιευθυντής, Αγρονόμος, Αρχιφύλακας και Αγροφύλακας.
Οι βαθμοί από τον Αγρονόμο μέχρι τον Αρχηγό απονέμονται με Προεδρικά Διατάγματα.
Σύμφωνα πάντα με τα σχέδια Π Δ, το αγρονομικό προσωπικό όλο των βαθμών, εκτός του Αρχηγού, αξιολογείται κάθε χρόνο και η αξιολόγηση γίνεται με τις εκθέσεις αξιολόγησης.

Σχόλια