Στο ΣτΕ εκ νέου κατά του Καλλικράτη

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν για δεύτερη φορά κατά του Καλλικράτη οι δήμοι Σοχού Θεσσαλονίκης και Αποδοτίας Αιτωλοακαρνανίας. Αμφότεροι ζητούν με την προσφυγή τους να ακυρωθεί ως αντίθετη στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και το Σύνταγμα η υπ αριθμ. 46494/2010 απόφαση του δικαστηρίου με την οποία ορίζεται ο αριθμός των μελών των δημοτικών συμβουλίων.
Επιπλέον, οι προσφεύγοντες διατείνονται ότι η κατάργηση και η συνένωση τους είναι αντίθετη στο άρθρο 102 του Συντάγματος που δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση ορεινής περιοχής σε δήμο, όταν η έδρα του βρίσκεται σε τέτοια απόσταση που καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η πρόσβαση εντός εύλογου χρόνου των κατοίκων στις υπηρεσίες του δήμου.
Οι προσφυγές θα συζητηθούν στις 24 Σεπτεμβρίου 2010.

Σχόλια