Στο ΣτΕ γερμανική εταιρία για την ακύρωση προστίμου του Ελληνικού Δημοσίου

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η γερμανική εταιρεία ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), για την ακύρωση της καταλογιστικής πράξης ύψους 115.000.000 ευρώ που εξέδωσε σε βάρος της ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Ειδικότερα, το ελληνικό κράτος ζητάει από την γερμανική εταιρεία να του επιστραφεί το σύνολο των 115 εκατ. ευρώ που της έχει καταβάλει από το 2010 έως τα μέσα του 2011, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα για την κατασκευή και παράδοση υποβρυχίων.

Ο κ. Αβραμόπουλος, επικαλούμενος επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την εθνική άμυνα, καταλόγισε στην γερμανική εταιρεία το ποσό των 115 εκατ. ευρώ και διαβίβασε τη σχετική πράξη στη ΔΟΥ, προς είσπραξη.

Παράλληλα, ο υπουργός επικαλείται αδικαιολόγητο πλουτισμό της γερμανικής εταιρείας, λόγω της καθυστέρησης παράδοσης των υπερσύγχρονων υποβρύχιων «κλάσης 214».

Στην καταλογιστική πράξη αναφέρεται πως «ως επιτακτικό δημόσιο συμφέρον νοείται η ανάγκη άμεσης διασφάλισης της απόφασης καταλογισμού μιας εξαιρετικά μεγάλης απαίτησης του ελληνικού Δημοσίου προερχομένης από την εκτέλεση προγραμμάτων ναυπήγησης υποβρυχίων άμεσα συνδεδεμένων με ζητήματα εθνικής άμυνας έναντι του κινδύνου να καταστεί η εκτέλεση της απαίτησης αυτής αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής».

Η γερμανική εταιρεία προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας υποστηρίζοντας ότι η καταλογιστική πράξη είναι αντισυνταγματική και μη νόμιμη. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει, παραβιάστηκε η συνταγματική επιταγή του άρθρου 20 που επιτάσσει πριν από την έκδοση οποιασδήποτε καταλογιστικής πράξης να καλείται ο ενδιαφερόμενος σε ακρόαση, ενώ συγχρόνως η ίδια η καταλογιστική πράξη έχει πλημμελή αιτιολογία.

Υπογραμμίζεται, ότι ήδη το ελληνικό Δημόσιο έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας (ICC) και ζητάει να του επιδικαστεί αποζημίωση για την καθυστέρηση παράδοσης των υποβρυχίων.

 

Σχόλια