Στο ΣτΕ για τη νομιμότητα του PSI

0

Κατατέθηκε σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας η πρώτη προσφυγή για τΟν έλεγχο της νομιμότητας του PSI. Συγκεκριμένα, με την αίτηση δύο ομολογιούχων, το Ανώτατο Ακυρωτικό καλείται να κρίνει τη συνταγματικότητα
και τη νομιμότητα των κυβερνητικών πράξεων υλοποίησης του PSI για τους Έλληνες ομολογιούχους που δεν συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτό.
Την αίτηση κατέθεσαν ο Καθηγητής του Διοικητικού Δικαίου Π. Λαζαράτος και ο Δικηγόρος Αλ. Λυκουρέζος.
Η αίτησης ακυρώσεως νομικά βασίζεται στον έλεγχο της συνταγματικότητας των σχετικών πράξεων και αφετέρου στην παραβίαση διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

 

Σχόλια