Στο ΣτΕ για την αύξηση των παραβόλων 10 Δικηγορικοί Σύλλογοι

0

Με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δέκα Δικηγορικοί Σύλλογοι ζητούν την ακύρωση της απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Δικαιοσύνης, με την οποία αυξήθηκαν τα παράβολα μήνυσης και πολιτικής αγωγής. Πρόκειται για την υπ΄αριθμό 123827/2010 κοινή υπουργική απόφαση, που ορίζει ότι το παράβολο της μήνυσης αυξάνεται από τα 10 ευρώ στα 100 ευρώ και το τέλος πολιτικής αγωγής από τα 10 ευρώ στα 50 ευρώ. Οι προσφεύγοντες Σύλλογοι υποστηρίζουν ότι η αναπροσαρμογή προς τα πάνω των παραβόλων αντίκειται στο Σύνταγμα και αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα αλλά και την Ελληνική Νομοθεσία. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι των Ιωαννίνων, της Άρτας, της Σύρου, της Κω, της Χίου, του Αιγίου, της Λαμίας, της Φλώρινας, της Κατερίνης και της Αλεξανδρούπολης.

Σχόλια