Στο ΣτΕ για την προστασία του Πηλίου

0

Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προσέφυγαν η οργάνωση “”Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας”” και 13 κάτοικοι του Βόλου κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και των υπουργών Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Με την αίτησή τους ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόρριψη των αιτήσεων τους για την λήψη μέτρων προστασίας του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Πηλίου. Συγκεκριμένα αξιώνουν την ανάκληση των παράνομων – όπως υποστηρίζουν – νομαρχιακών αποφάσεων οριοθέτησης των οικισμών του Πηλίου, τη νόμιμη επαναοριοθέτησή τους, τη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης κάθε οικισμού και την άμεση αναστολή οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών.
Οι προσφεύγοντες κάνουν λόγο για ραγδαία και συστηματική υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Πηλίου, περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενος τόπος φυσικού κάλλους και έχει υπαχθεί σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, κατόπιν και της ένταξής της στο Ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000. Επιπλέον, κατηγορούν την Πολιτεία για αδιάφορη στάση έναντι του ζητήματος, το οποίο, όπως διατείνονται, απορρέει σειράς παράνομων νομαρχιακών αποφάσεων αναφορικά, μεταξύ άλλων, και με την οριοθέτηση των οικισμών του Πηλίου.
Ειδικότερα, η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας υποστηρίζει ότι οι νομαρχιακές αποφάσεις, την ακύρωση των οποίων είχε ζητήσει ανεπιτυχώς και στο παρελθόν, είναι παράνομες γιατί η οριοθέτηση οικισμών απαιτεί έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων και δεν μπορεί να γίνει με νομαρχιακές αποφάσεις.

Σχόλια