Στο ΣτΕ για τις περικοπές

0

Να κριθούν αντισυνταγματικές και αντίθετες στην ευρωπαϊκή νομοθεσία οι περικοπές στον 13ο και 14ο μισθό σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους, ζητούν, με προσφυγή τους στο ΣτΕ, η ΓΕΝΟΠΔΕΗ, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής της, καθώς και η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΔΕΗ και μέλη της.
Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες περικοπές αντίκεινται στη συνταγματική αρχή της ισότητας, εισάγοντας δυσμενή διάκριση για μια κατηγορία εργαζομένων, βάσει του αυθαιρέτου ηλικιακού ορίου των 60 ετών. Περαιτέρω, υποστηρίζεται στην προσφυγή ότι οι περικοπές αυτές δεν εξυπηρετούν λόγους δημοσίου συμφέροντος και παραβιάζουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της εργασίας και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων.

Επιπλέον, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι οι περικοπές αντίκεινται και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), κατά το μέρος που αυτή προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αποστερηθούν τα δικαιώματά τους, παρά μόνο για λόγους «δημόσιας ωφέλειας και υπό τους προβλεπόμενους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους».
Στην προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ, αναφέρεται ακόμη ότι οι μειώσεις που εισήχθησαν κατ εφαρμογή του μνημονίου αντιβαίνουν στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια