Στο ΣτΕ η Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγε η Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας με αίτημα την ακύρωση της υπουργικής απόφασης της 14.10.08 για την αύξηση τιμολογίου νοσηλίου ιδιωτικών κλινικών της χώρας και την παράλειψη των συναρμοδίων υπουργών (Υγείας, Απασχόλησης και Οικονομίας) να συμπεριλάβουν ανακοστολόγηση του τιμολογίου των εξόδων νάρκωσης και χειρουργείου.
Η Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών αναφέρει μεταξύ άλλων στην προσφυγή της ότι οι αυξήσεις έγιναν κατά παράβαση προηγούμενης απόφασης του ΣτΕ χωρίς να συνεκτιμηθεί το κόστος παραγωγής μιας ορθολογικά οργανωμένης κλινικής ούτε και το αντίστοιχο νοσήλιο των κρατικών νοσοκομείων, με συνέπεια να έχουν υπολογιστεί οι αυξήσεις σε επίπεδο κάτω του κόστους παραγωγής και διάθεσης των υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την Ένωση οι ιδιωτικές κλινικές έχουν επιβαρυνθεί με επιπλέον τεράστιες δαπάνες εξοπλισμού, διαμόρφωσης χώρων και στελέχωσης με προσωπικό με αποτέλεσμα για κάποιες από αυτές να καθίσταται αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας τους.

Σχόλια