Στο ΣτΕ η επιλογή οικοπέδων για τα δημόσια κτίρια

0

Στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας παραπέμφθηκε η υπόθεση για τη συνταγματικότητα ή μη του Νομοθετικού Διατάγματος 272/1969, που προβλέπει ότι «όλα τα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικοδομήσιμα οικόπεδα είναι κατάλληλα προς ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων κρατικών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων».

Το Τμήμα έκρινε ότι το εν λόγω ΝΔ, είναι αντίθετο στο άρθρο 24 του Συντάγματος, καθώς «ο καθορισμός της θέσης των κτιρίων και εγκαταστάσεων κρατικών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων πρέπει να γίνεται κατά τις πάγιες πολεοδομικές διατάξεις που διέπουν και τα λοιπά δημόσια, δημοτικά ή κοινωφελή κτίρια».

Το ΣτΕ το απασχόλησε αίτηση ιδιοκτητών οικοπέδου στο Ντράφι Αττικής, όπου το ΥΠΕΧΩΔΕ ξεκίνησε τη διαδικασία απαλλοτρίωσης τμήματος του οικοπέδου τους για την ανέγερση αντλιοστασίου ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ. Το αντλιοστάσιο θα ενίσχυε την υδροδότηση των Δήμων Μελισσίων και Πεντέλης όπως και του οικισμού Ντράφι.