Στο ΣτΕ η κατ’ εξαίρεση εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές

0

Η επταμελής σύνθεση του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέπεμψε στην ολομέλεια του ΣτΕ να κριθεί αν είναι συνταγματική ή όχι η νομοθετική διάταξη (Ν. 1297/1982 και 1351/1983) που παρέχει την δυνατότητα στα τέκνα των οικογενειών των αεροπόρων, οι οποίοι φονεύθηκαν ή πέθαναν κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής τους υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης να εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές.

Το Γ’ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι η διάκριση αυτή είναι αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας και στην αρχή της «σταδιοδρομίας εκάστου κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας».

Ακόμη, κρίθηκε ότι η διάκριση αυτή εισάγει αδικαιολόγητη διαφοροποίηση σε σχέση με τα τέκνα άλλων υπαλλήλων που φονεύθηκαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, όπως είναι των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σχόλια