Στο ΣτΕ η Ομοσπονδία Τσιμέντων

0

Στο ΣτΕ προσέφυγε η διοίκηση της Ομοσπονδίας Εργατών Τεχνιτών – Υπαλλήλων Τσιμέντων Ελλάδος, ζητώντας την ακύρωση της υπ’αριθ. Φ. 2019/12566/2511/2008 απόφασης της υπουργού Απασχόλησης, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του νέου ασφαλιστικού νόμου 3655/2008.

Με την υπουργική αυτή απόφαση γίνεται η κατανομή προσωπικού του ταμείου επικουρικής ασφάλισης προσωπικού εταιρειών τσιμέντου (ΤΕΑΠΕΤ), μεταξύ του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) και του ταμείου ασφάλισης προσωπικού ιδιωτικού τομέα (ΤΑΠΙΤ).

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι τόσο ο νέος ασφαλιστικό Νόμος, όσο και η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότησή του, είναι αντίθετη στα άρθρα 5, 22, 24 και 43 του Συντάγματος, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 1136/1981) την 102 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας και την Ελληνική νομοθεσία.

Μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι πριν την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου δεν προηγήθηκε αναλογιστική μελέτη, όπως απαιτεί το Σύνταγμα και η νομοθεσία.

Σχόλια