Στο ΣτΕ κατά των ανώτατων τιμών ναύλων

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν η Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας, η Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης, η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου και η Hellenic Seaways Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία κατά των υπουργών Οικονομίας και Υποδομών. Οι εταιρείες ζητούν να ακυρωθεί η από 30.4.2010 απόφαση που καθορίζει τις ανώτατες τιμές ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων των πλοίων ακτοπλοΐας. Η Ένωση και οι άλλοι προσφεύγοντες στο ΣτΕ υποστηρίζουν ότι η επιβολή ανώτατης τιμής στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι αντίθετη στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επιπλέον, στο κείμενο της προσφυγής τους αναφέρουν ότι μετά την ενσωμάτωση του κανονισμού 3577/1992 στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, τον Ιανουάριο του 2004, απαγορεύεται να είναι σε ισχύ κάθε νομοθετική διάταξη αντίθετη στον κανονισμό αυτό και το κοινοτικό δίκαιο που διέπει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ακτοπλοΐας. Επισημαίνουν, επίσης, ότι μετά το 2004 κρατικός έλεγχος τιμών είναι δυνατός μόνο σε περιπτώσεις καταχρηστικών, υπερβολικών τιμολογήσεων (excessive pricing), δηλαδή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει “εύλογη σχέση μεταξύ τιμών και οικονομικής αξίας προϊόντος ή παρεχόμενης υπηρεσίας”.;

Σχόλια