Στο ΣτΕ κατά του Καλλικράτη

0

Κατατέθηκε, από τον δήμο Σοχού, η πρώτη προσφυγή κατά του σχεδίου Καλλικράτης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο δήμος ζητεί να κηρυχθεί αντισυνταγματικός ο νόμος για τη διοικητική μεταρρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος 3852/2010 εκτός από αντισυνταγματικός είναι και αντίθετος στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ότι οι καταργήσεις και οι συνενώσεις των δήμων ανά τη χώρα έγιναν με τον ίδιο νόμο, χωρίς να προβλέπεται η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα στην ουσία οι θιγόμενοι ΟΤΑ να μην έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. ;

Σχόλια