Στο ΣτΕ κρίνεται η τύχη των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών των ΑΕΙ

0

Στην αυξημένη επταμελή σύνθεση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ παραπέμφθηκε λόγω σπουδαιότητας, από την πενταμελή σύνθεση του ιδίου Τμήματος, το θέμα της οργάνωσης και λειτουργίας προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, από τα Γενικά Τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Το ΣτΕ επιλήφθηκε της υποθέσεως μετά από προσφυγή καθηγητή της Φιλοσοφίας του Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με την οποία ζητούσε την ακύρωση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και των προέδρων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, με τις οποίες καταρτίστηκε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και δεν του ανατέθηκε διδακτικό έργο εμπίπτων στο δικό του γνωστικό αντικείμενο.

Το Γ’ Τμήμα του ΣτΕ, υπό την πενταμελή σύνθεση, έκρινε (με την υπ’ αριθμ.81/2007), ότι τα Γενικά Τμήματα των ΑΕΙ δεν έχουν εκ του νόμου τη δυνατότητα να οργανώνουν και να λειτουργούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και επομένως μη νομίμως έχουν ιδρυθεί, με την υπ΄ αριθμ. 472/2004 απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο πλαίσιο του Γενικού τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου.

Κατά συνέπεια, συνεχίζει η απόφαση του ΣτΕ, οι ώρες διδασκαλίας του καθηγητή στο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών «δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για να θεωρηθεί ότι το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει αναθέσει σε αυτόν επαρκή αριθμό ωρών διδασκαλίας μαθημάτων, που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του, έτσι ώστε να καταστεί περαιτέρω δυνατή η άσκηση του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος αυτού προς έρευνα και διδασκαλία».

Σχόλια