Στο ΣτΕ με πρόσθετα επιχειρήματα κατά του Μνημονίου ΔΣΑ και ΤΕΕ

0

Πρόσθετους λόγους κατέθεσε ο ΔΣΑ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στην σύμβουλο Επικρατείας Μαίρη Σάρπ η οποία είναι εισηγήτρια στην αίτηση που έχει καταθέσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, η ΑΔΕΔΥ κ.λπ. κατά του Μνημονίου. Η προσφυγή θα εκδικαστεί στις 23 Νοεμβρίου 2010 ενώπιον της Ολομέλειας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει στους πρόσθετους λόγους που κατέθεσε ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν στους εμμίσθους και συνταξιούχους είναι αντίθετες με την συνταγματικά προστατευόμενη ανθρώπινη αξία (άρθρα 2 και 5) και την αρχή της ανάλογης συνεισφοράς στα δημόσια βάρη (άρθρο 25 του Συντάγματος). Οι περικοπές των επιδομάτων κ.λπ. των εργαζομένων και συνταξιούχων παραβιάζουν την συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική ελευθερία, αναφέρει ο ΔΣΑ και το ΤΕΕ, όπως επίσης παραβιάζουν και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που “αποκλείει την έκπτωση από το δικαίωμα στις συνταξιοδοτικές παροχές που πραγματοποιήθηκε με αυτόματο τρόπο, δυνάμει μιας διάταξης νόμου”.;

Σχόλια