Στο ΣτΕ ο νόμος για την ιθαγένεια

0

Την παραπομπή για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας της συνταγματικότητας ορισμένων διατάξεων του νόμου 3838/2010 για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών στην Ελλάδα αναμένεται να εισηγηθεί ο σύμβουλος Επικρατείας Ε.Αντωνόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε Έλληνας που ζητεί να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από 30.4.2010 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά την αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, όπως και η από 7.5.2010 εγκύκλιος του ίδιου υπουργού η οποία χορηγεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους ομογενείς και στους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη τους στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση. Στην εισήγησή του, ο κ. Αντωνόπουλος, θα αναφέρει, κατά πληροφορίες, ότι είναι αμφιβόλου συνταγματικότητας η διάταξη των Ν. 3838/2010 που αναγνωρίζει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές στους ομογενείς και στους διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών. Επιπλέον, ο σύμβουλος αναμένεται να εισηγηθεί την αναβολή συζήτησης της προσφυγής, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά ως προς τη συνταγματικότητα της διάταξης.;

Σχόλια