Στο ΣτΕ οι δικαστικοί υπάλληλοι για την τοποθέτηση υπαλλήλων από διαθεσιμότητα στα δικαστήρια

0

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να αναγνωριστεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης να τοποθετήσει σε θέσεις μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια υπαλλήλους, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι επισημαίνουν ότι η τοποθέτηση των υπαλλήλων στις δικαστικές υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 92 του Συντάγματος, με το οποίο προβλέπεται το καθεστώς που διέπει τα βοηθητικά όργανα της Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω συνταγματική διάταξη, «1.Οι υπάλληλοι της γραμματείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι μόνιμοι. Μπορεί να παυθούν μόνο με δικαστική απόφαση εξαιτίας ποινικής καταδίκης, ή με απόφαση δικαστικού συμβουλίου για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια ή αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια που βεβαιώνονται, όπως νόμος ορίζει. 2. Νόμος ορίζει τα προσόντα των υπαλλήλων της γραμματείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και τα σχετικά με την κατάστασή τους γενικά. 3. Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων ενεργούνται ύστερα από σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων που συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, όπως νόμος ορίζει». Επίσης, οι υπάλληλοι των Δικαστηρίων Πειραιά τονίζουν ότι η τοποθέτηση των επίμαχων υπαλλήλων έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 2812/2000).

Τέλος, οι δικαστικοί υπάλληλοι, με την προσφυγή τους, σημειώνουν ότι όσοι τοποθετηθούν στις κενές θέσεις δεν θα έχουν δικαίωμα υπογραφής στα δημόσια έγγραφα, με αποτέλεσμα η τοποθέτησή τους «να αποβαίνει σε βάρος της δήθεν σκοπούμενης επιτάχυνσης στην απονομή της Δικαιοσύνης και στη λειτουργία των Δικαστηρίων».

Σχόλια