Στο ΣτΕ οι φοροτεχνικοί κατά της περαίωσης

0

Να κηρυχθεί αντισυνταγματική η περαίωση, ζητούν με προσφυγή τους στο ΣτΕ οι φοροτεχνικοί.
Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων κάνει λόγο για σκανδαλώδεις ρυθμίσεις που επιτρέπουν περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης ΦΠΑ, με αποτέλεσμα την “επιβράβευση” όσων επί σειρά ετών φοροδιέφευγαν.
Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η ρύθμιση αντιβαίνει στο Σύνταγμα γιατί παρέχει αμνηστία, κατά παράβαση ευρωπαϊκών συμβάσεων και εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων και επιτηδευματιών.
Συγκεκριμένα, η Ένωση Φοροτεχνικών διατείνεται ότι ο νόμος με τον οποίο θεσπίστηκε η περαίωση είναι αντίθετος στην αρχή της ισότητας γιατί εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31.8.2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις, με εξαίρεση τις προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις αυτών για τις οποίες υποβλήθηκαν οι συμπληρωματικές δηλώσεις και κάθε υπόθεση ή ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του ποσού των 20.000.000 ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε δραχμές και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις. Εξαιρούνται, τέλος, και οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Σχόλια