Στο ΣτΕ οι γιατροί κατά της απελευθέρωσης του επαγγέλματος

0

Ειδικότερα, οι γιατροί, με αφορμή την από 4 Νοεμβρίου 2011 Εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, υποστηρίζουν ότι η άρση των περιορισμών στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος που επέρχεται με τον νόμο 3919/2011 προσκρούει σε μια σειρά σχετικών συνταγματικών διατάξεων. Όπως επισημαίνεται, η υλοποίηση της απελευθέρωσης του ιατρικού επαγγέλματος, έρχεται σε σύγκρουση με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, τον Κώδικα Άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι με την απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιομορφίες της ελληνικής επικράτειας, ουσιαστικά τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία. Τέλος, εμφατικά σημειώνεται και η παραβίαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, με την οποία εξαιρούνται από την απελευθέρωση τα επαγγέλματα υγείας, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Σχόλια