Στο ΣτΕ οι προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

0

Η Πανελληνία Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση με την οποία ζητάει να ακυρωθεί η από 4.2.2008 υπουργική απόφαση που καθορίζει τον νέο τρόπο προσλήψεων στα ΕΛΤΑ και τις θυγατρικές του εταιρείες (“”Ταχυμεταφορές- ΕΛΤΑ» και ΚΕΚ ΕΛΤΑ).

Η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση καθορίζει νέο τρόπο προσλήψεων στα ΕΛΤΑ. Ειδικότερα, προβλέπει ότι οι προσλήψεις θα γίνονται σε δύο στάδια. Στο πρώτο οι νέοι υπάλληλοι θα εργάζονται για επτά μήνες και στην συνέχεια ύστερα από αξιολόγηση και επιλογή από τα ΕΛΤΑ οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα υπογράφουν σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του ιδιωτικού τομέα.

Η ΠΟΣΤ υποστηρίζει ότι η υπουργική απόφαση είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας και την ελληνική νομοθεσία, καθώς θέματα προσλήψεων μόνο με Προεδρικά Διατάγματα μπορούν να ρυθμιστούν.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι το νέο νομοθετικό καθεστώς για τις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ το οποίο είναι δυσμενέστερο του ισχύοντος, είναι αντίθετο σε πλειάδα άρθρων του Συντάγματος όπως είναι η αρχή της ισότητας, καθώς επιφέρει μισθολογικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ήδη εργαζομένων και των νεοπροσληφθέντων και η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων μεταξύ των εργαζομένων, αλλά και της αρχής της αναλογικότητας.

Σχόλια