Στο ΣτΕ οι υπάλληλοι του ΟΠΑΠ κατά απόφασης του ΤΑΙΠΕΔ

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων της ΟΠΑΠ Α.Ε. με αίτημα να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η από 19.9.2012 απόφαση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) με την οποία προβλέπεται η πώληση του 29% των μετοχών του ΟΠΑΠ, με διεθνή ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι το Δημόσιο έχει παραχωρήσει μέχρι το 2030 στην ΟΠΑΠ Α.Ε. την άδεια διεξαγωγής των παιγνίων, ενώ υπάρχει και δεκαετής σύμβαση παραχώρησης για τη λειτουργία 35.000 παιγνιομηχανημάτων, από τα οποία τα 16.500 διαχειρίζεται η ίδια η εταιρεία και για τα υπόλοιπα προβλέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος εγκατάστασης και εκμετάλλευσης σε τρίτους.

Επισημαίνεται ακόμα ότι η επίμαχη απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 43 του Συντάγματος καθώς η μεταβίβαση έπρεπε να πραγματοποιηθεί με Προεδρικό Διάταγμα ενώ οι εργαζόμενοι ισχυρίζονται επιπλέον ότι παραβιάζονται τα άρθρα 26 και 106 του Συντάγματος, τα οποία προβλέπουν αντίστοιχα τη διάκριση των εξουσιών και τη συμμετοχή του κράτους στον προγραμματισμό και στη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

Τέλος, επικαλούνται παραβίαση της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 3049/2002 κατά το σκέλος που ρυθμίζει τα ζητήματα αποκρατικοποίησης επιχειρήσεων του Δημοσίου.

Σχόλια