Στο ΣτΕ ΠΔ για τις άδειες υιοθεσίας του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος

0

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο τροποποιείται το καθεστώς χορήγησης αδειών του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος επεξεργάστηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ειδικότερα, το ΠΔ προβλέπει τη χορήγηση τρίμηνης άδειας σε όσες γυναίκες υιοθετούν παιδί, ενώ το ΣτΕ αναφέρει ότι με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επιχειρείται η αντικατάσταση του άρθρου 12 του Π.Δ. 138/2001 και προβλέπεται η χορήγηση τρίμηνης άδειας με πλήρεις αποδοχές στο θήλυ προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υιοθετεί τέκνο, εντός του πρώτου εξαμήνου από την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι ετών. Το ΣτΕ επισημαίνει ότι η εν λόγω άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 22 του Συντάγματος πρέπει να χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και στους άνδρες που ανήκουν στο προσωπικό του Λιμενικού.;

Σχόλια