Στο ΣτΕ προσέφυγαν 13 ΑΕΙ για την ηλεκτρονική ψήφο

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν δεκατρία (13) Πανεπιστημιακά ιδρύματα, τέσσερις (4) Πρυτάνεις, δύο (2) Αντιπρυτάνεις και σαράντα εννέα (49) καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με αίτημα την ακύρωση ως αντισυνταγματικής και παράνομης της από 21.9.2012 υπουργικής απόφασης για την ηλεκτρονική ψηφοφορία ανάδειξης των οργάνων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), προσβάλλοντας εμμέσως και το ν. 4009/2011 για τη λειτουργία των ΑΕΙ.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν συζητηθεί τον περασμένο Μάρτιο στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο δεκαεννέα (19) προσφυγές που είχαν καταθέσει ΑΕΙ και πρυτανικές αρχές κατά υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες αφορούσαν τις διαδικασίες εκλογής συμβουλίων διοίκησης στα Πανεπιστήμια και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης. Στο διάστημα που μεσολάβησε, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές τροποποιήσεις στο ν. 4009/2011 με το νεότερο ν. 4076/2012. Η πανεπιστημιακή κοινότητα ζητά τώρα την ακύρωση αυτών των τροποποιήσεων καθώς και της υπουργικής απόφασης που ακολούθησε.

Ειδικότερα, οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι παραβιάζεται το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει την ακαδημαϊκή ελευθερία και το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων. Επίσης, επισημαίνουν ότι οι δύο επίμαχοι νόμοι (4009/2011 και 4076/2012) καθώς και η σχετική υπουργική απόφαση καταργούν ουσιαστικά το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων λόγω της πρόβλεψης της συμμετοχής τρίτων ιδιωτών στα συμβούλια των Πανεπιστημίων. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι το εκλογικό σύστημα της ηλεκτρονικής ψήφου είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκο και δεν καθιστά δυνατό τον έλεγχο της καταμέτρησης ούτε από την αρμόδια εφορευτική επιτροπή ούτε από τα δικαστήρια, σε περίπτωση που κάποιος προσφύγει σε αυτά. Συμπερασματικά, η πανεπιστημιακή κοινότητα θεωρεί ότι το προβλεπόμενο εκλογικό σύστημα δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της σχετικής διαδικασίας. Τέλος, σημειώνεται ότι ζητείται η συζήτηση της προσφυγής να πραγματοποιηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σχόλια